Geplaatst op: 25 januari 2023

Auteursrecht

Door Jacolien Hofman
Auteursrecht

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” Artikel 1 Auteurswet

Maar wat betekent dat nu precies? Als je bijvoorbeeld een foto maakt, die voldoende creatief is, dan rust daar automatisch het auteursrecht op. Hiervoor hoef je niets te doen. De lat voor creativiteit ligt niet hoog. Het werk hoeft ook niet mooi te zijn.

Eigen oorspronkelijk karakter Alleen een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt, is beschermd. Het moet ook zintuiglijk waarneembaar zijn. Een idee is niet beschermd.

Toestemming nodig Een ander mag de foto die je hebt gemaakt niet zonder jouw toestemming openbaar maken of vermenigvuldigen. Maar mag je dan ook niet een afbeelding op Google zoeken en die gebruiken voor jouw website of blog? Dat mag inderdaad niet, tenzij je toestemming hebt van degene die de afbeelding heeft gemaakt. Dat geldt ook als je niet weet wie de foto heeft gemaakt.

Vervallen van bescherming Maar hoe kan het dan dat een schilderij van Rembrandt vaak voor commerciële doeleinden wordt gebruikt? Het auteursrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de maker van een werk. Of om heel precies te zijn: 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker. Daarom mag je een schilderij van Rembrandt wel fotograferen en die foto mag je openbaar maken, aanpassen en vermenigvuldigen. Let daarbij wel op dat je niet zomaar een afbeelding van een schilderij van Rembrandt van Google haalt. Een foto kan voldoende creatief zijn door de belichting die is gebruikt, waardoor op de foto zelf auteursrecht rust.

Overdracht Het auteursrecht kan door de maker worden overgedragen aan een ander. Ook kan er een gebruiksrecht of licentie worden afgegeven. Dit geeft de maker meer zeggenschap over zijn auteursrecht.

Uitzonderingen Er zijn beperkte uitzonderingen op het auteursrecht van de maker, waardoor een werk zonder toestemming van de maker mag worden gebruikt. De pers mag zonder toestemming werken aanhalen of overnemen, maar dan moet wel de bron worden genoemd. Ook mag je voor eigen gebruik een kopie maken van een werk dat auteursrechtelijk is beschermd. Verder geldt voor het onderwijs een uitzondering.

ATRIUM advocaten Heeft iemand een werk van u gebruikt of in gebruik zonder uw toestemming? Of wordt u aangesproken door een maker van een werk op onrechtmatig gebruik? ATRIUM advocaten kan juridisch advies geven of u bijstaan in ieder geschil over het auteursrecht.

Jacolien Hofman advocaat in het Civiel -en procesrecht

×
Neem contact op Zaak aanmelden