Nieuws

Alle nieuwsberichten uit Auteur: Jacolien Hofman

Eindelijk, je hebt na heel wat bezichtigingen jouw droomhuis gevonden. Je doet een bod, dat door de verkoper wordt geaccepteerd. Een koopovereenkomst wordt opgesteld. Twee dagen na het ondertekenen van de overeenkomst slaat de twijfel zodanig toe dat je liefst van de koop af wilt. Geen probleem! De koper heeft namelijk een wettelijke bedenktijd van drie dagen, die ingaat op de dag nadat de koper het getekende koopcontract heeft ontvangen. Minimaal twee van de drie dagen bedenktijd moeten werkdagen zijn. Als de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of op een feestdag, dan eindigt de bedenktijd de eerstvolgende werkdag. Natuurlijk is het met wederzijdse instemming altijd mogelijk om vooraf een langere bedenktijd af te spreken en vast te leggen in de koopovereenkomst. Een kortere bedenktijd overeenkomen kan wettelijk gezien niet.

Maar wat nu als je iets te snel een vakantiehuis hebt gekocht en je er twee dagen na ondertekening van de koopovereenkomst toch vanaf wilt? Goed nieuws, de wettelijke bedenktijd geldt ook bij de aankoop van een vakantiehuis.

DE BEDENKTIJD VOOR DE KOPER

Waarom is die bedenktijd wettelijk vastgelegd? Omdat hiermee de koper wordt beschermd. Dat is ook nodig, want het zou kunnen gebeuren dat je als koper zo verliefd wordt op een woning waardoor je met de koop een ondoordachte, impulsieve beslissing hebt genomen. Een overhaaste koopbeslissing moet hersteld kunnen worden, vandaar de wettelijke bedenktijd van drie dagen. Je kunt die tijd ook nog benutten om nader onderzoek te doen naar de woning. Mocht je tijdens de bedenktijd van de koop afzien, dan hoef je daar geen reden voor op te geven en ben je niet verplicht om een vergoeding te betalen aan de verkoper.

Een slimme koper denkt nu misschien een mogelijkheid te zien om meerdere woningen tegelijk aan te kopen om vervolgens de bedenktijd te gebruiken om een definitieve keuze te maken. Helaas, dat is niet toegestaan. Je maakt dan namelijk misbruik van de bevoegdheid om de koopovereenkomst binnen de drie dagen bedenktijd te ontbinden.

Let op! Je mag dus niet de wettelijke bedenktijd gebruiken om een keuze uit meerdere aangekochte woningen te maken.

EEN BEDENKTIJD VOOR DE VERKOPER?

In tegenstelling tot de koper heeft de verkoper van de woning geen wettelijke bedenktijd. Is dat eigenlijk wel eerlijk? Op zich is dit niet vreemd en ook niet oneerlijk. De verkoper kent immers de woning die hij zelf verkoopt en bovendien heeft de verkoper er goed over na kunnen denken voordat hij zijn woning in de verkoop doet. De verkoop zal waarschijnlijk geen ondoordachte, impulsieve actie zijn.

Toch kan met wederzijdse instemming in een koopovereenkomst opgenomen worden dat de wettelijke bedenktijd van drie dagen ook van toepassing wordt verklaard op de verkoper. Maar, zoals een koper de bedenktijd niet mag gebruiken om een keuze te maken uit meerdere woningen, zo mag een verkoper de bedongen bedenktijd niet gebruiken om een keuze te maken uit meerdere kopers. Het zou onrechtmatig zijn als hij die bedenktijd gebruikt om met een andere koper in zee te gaan.

GEEN BEDENKTIJD VOOR KOPER IN BIJZONDERE GEVALLEN

Stel dat je als koper gebruik hebt gemaakt van je recht om binnen de wettelijke bedenktijd de koop te ontbinden en je vervolgens binnen zes maanden toch bij dezelfde verkoper dezelfde woning gaat kopen. Wat dan? Dan heb je bij die koop geen bedenktijd meer. De wetgever gaat ervan uit dat in dat geval geen sprake meer kan zijn van een ondoordachte impulsieve beslissing.

De wettelijke bedenktijd is verder niet van toepassing op huurkoop en koop op een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Heb je een woonboot of een woonwagen gekocht? Helaas, ook dan geldt niet de wettelijke bedenktijd.

WAT IS OVEREENGEKOMEN?

Het komt bij geschillen over de bedenktijd vaak aan op de afspraken zoals ze zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Belangrijk is om te weten dat de bedenktijd van drie dagen voor de koper van dwingend recht is. Hiervan kan niet ten nadele van de koper worden afgeweken. Wel kan worden afgesproken op welke wijze er een beroep op de bedenktijd kan worden gedaan, bijvoorbeeld schriftelijk. Het is dus belangrijk om afspraken hierover goed vast te leggen. Je wilt immers problemen in de toekomst voorkomen. Bedenk als koper dus goed wat je afspreekt in de koopovereenkomst. Hoe verliefd je ook op een woning kan zijn!

Meer weten? Of heeft u een vraag? Bel of mail vrijblijvend met ATRIUM advocaten: info@atriumadvocaten.nl of 0591-714727. We zijn werkzaam in heel Nederland.

×
Neem contact op Zaak aanmelden