Geplaatst op: 3 juni 2022

Mag je een e-book doorsturen of doorverkopen?

Door Jacolien Hofman
Mag je een e-book doorsturen of doorverkopen?

E-readers en bijbehorende e-boeken zijn steeds meer in trek. Al helemaal vlak voor een vakantie, dan wil iedereen zoveel mogelijk leesvoer voor zijn e-reader verzamelen. Stuur jij wel eens een door jou gekocht e-boek door naar een familielid of vriend? Veel mensen zullen dat wel eens gedaan hebben. Maar mag dat eigenlijk wel? Bij een e-boek gelden namelijk andere regels met betrekking tot doorverkoop dan bij een gewoon papieren boek.

Auteursrecht
Boeken vallen in het algemeen onder het auteursrecht. Ook een e-boek is dus auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Een werk mag dus enkel met toestemming van de maker in het verkeer worden gebracht.

In Europa kennen we echter de zogenoemde uitputtingsregel. Deze regel houdt kort gezegd in dat het auteursrecht uitgeput wordt als het werk met toestemming van de maker in het verkeer is gebracht. Zodra een boek dus beschikbaar is voor verkoop, is dit boek door de auteur openbaar gemaakt. Na uitputting van het werk, mag het werk door iedereen (ongewijzigd) doorverkocht worden. Dit geldt echter niet voor e-books.

Uitspraak Tom Kabinet
Tom Kabinet was een website voor verkoop van tweedehands e-boeken. De website ging ervan uit dat het beschikbaar stellen van een e-boek, via een downloadlink voor onbepaalde tijd ook een distributiehandeling is en dus onder de hierboven genoemde uitputtingsregel valt. Het Nederlandse Uitgeversverbond was het hier niet mee eens en spande een rechtszaak aan tegen Tom Kabinet. In 2019 heeft het Hof van Justitie uitsluitsel gegeven over doorverkoop van e-boeken.

Het Hof oordeelde dat de uitputtingsregel niet van toepassing is op het in het verkeer brengen van een e-boek door de auteur. Het auteursrecht op een e-boek wordt dus niet uitgeput na het in het verkeer brengen van dit e-boek. Dit betekent dat Tom Kabinet geen e-boeken mag doorverkopen. Inmiddels is de website hier dan ook mee gestopt.

Conclusie
De uitputtingsregel lijkt dus met name geschikt voor tastbare werken, zoals papieren boeken. Deze boeken verslijten ook door verloop van tijd en hiervan kan niet altijd geprofiteerd worden. Daar tegenover staat een e-boek, waarvan men oneindige kopieën kan verkopen. Dit slijt niet. Een e-boek valt dus niet onder de uitputtingsregel en mag dus ook niet worden doorverkocht.

En hoe zit dat nou met het doorsturen van een e-boek aan een familielid of een vriend? Dat is dus een inbreuk op het auteursrecht en niet toegestaan.

Vragen? Hulp nodig? We helpen u graag!

Bel of mail ons vrijblijvend: info@atriumadvocaten.nl of 0591-714727. We zijn werkzaam in heel Nederland.

Jacolien Hofman advocaat in het Civiel -en procesrecht

×
Neem contact op Zaak aanmelden