Geplaatst op: 5 april 2022

Gezamenlijk gezag na erkenning

Door Jacolien Hofman
Gezamenlijk gezag na erkenning

Gezamenlijk gezag na erkenning. Hoe zit het nu en hoe zit het straks?

Zes maanden geleden ben je vader geworden van een prachtige dochter. Helemaal trots ben je toen naar het gemeentehuis gereden om aangifte te doen van de geboorte en om jouw dochter te erkennen. Maar nadat jij en je partner langzaam van de roze wolk weer terugkeren op aarde, komen de eerste scheuren in jullie relatie. En vorige maand heeft jouw partner zelfs de relatie beëindigd. Je mag jouw dochter niet meer zien en zij zegt dat ze dit zelf mag bepalen, want jij hebt geen gezag. Huh? Maar je hebt toch jouw dochter erkend?

Hoe zit het nu?

Op dit moment krijg je als ongehuwde partner niet automatisch het gezag bij de erkenning van een kind. Bij een erkenning ontstaat een juridische band, maar de zeggenschap over de opvoeding en verzorging van je kind is hiermee nog niet geregeld. Daar gaat het gezag over. Als je gezag hebt, ben je wettelijk vertegenwoordiger van je kind en dan mag je meebeslissen over belangrijke zaken die een kind aangaan.

Soms wordt het regelen van het gezag vergeten en regelmatiger vooruitgeschoven, want dat komt later wel. Soms komt dat later niet en werkt de gezag dragende ouder niet mee aan gezamenlijk gezag als de relatie is beëindigd.

En dan moet je naar de rechter om alsnog het gezamenlijk gezag aan te vragen. Een hoge drempel voor veel partners.

Nieuwe wet

Gelukkig komt daar verandering in! Nu is het al zo dat gehuwde partners en partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, automatisch samen het gezag hebben. Dit gaat ook gelden voor ongehuwde partners.

Vorige maand is er een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer, waardoor ongehuwde en niet-geregistreerde partners gezamenlijk gezag krijgen bij de erkenning van hun kind. De verwachting is dat deze wet op zijn vroegst per 1 juli 2022 in werking zal treden.

Dit geldt alleen voor nieuwe gevallen. Dus heb je een kind erkend voordat de nieuwe wet in werking is getreden, maar is het gezamenlijk gezag nog niet geregeld, dan moet dat nog afzonderlijk geregeld worden. Dit kan door middel van een formulier van de rechtspraak. Hoe je dat makkelijk kunt regelen, lees je hier: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/gezag/Paginas/Gezamenlijk-gezag-formulier.aspx

Werkt jouw partner of ex-partner niet mee aan gezamenlijk gezag, dan kun je de rechtbank vragen het gezamenlijk gezag toe te kennen. Wij helpen je hier graag bij!

Bel of mail vrijblijvend met ATRIUM advocaten: info@atriumadvocaten.nl of 0591-714 727. We zijn werkzaam in heel Nederland.

Jacolien Hofman advocaat in het Civiel -en procesrecht

×
Neem contact op Zaak aanmelden