Geplaatst op: 13 september 2023

Mag een kind zelf kiezen waar het na de scheiding wil wonen?

Door Dianne Kruidhof
Mag een kind zelf kiezen waar het na de scheiding wil wonen?

Regelmatig horen wij de opmerking: “Volgend jaar wordt mijn kind 12 jaar en dan mag hijzelf kiezen of hij bij vader of moeder wil wonen.”

Dit is een hardnekkig misverstand en ook nogal kort door de bocht. We leggen graag uit hoe het zit.

Scheiden is voor niemand leuk, vooral voor de kinderen niet. Er verandert veel voor iedereen. Het is daarom fijn wanneer ouders samen goede afspraken kunnen maken over de kinderen. Bij wie de kinderen gaan wonen, wanneer er contact is met de andere ouder en over allerlei andere zaken.

Maar in sommige gevallen lukt het de ouders niet om samen te beslissen waar de kinderen gaan wonen. En het aan een kind overlaten is niet de juiste manier en kan zelfs een kind beschadigen. De kans dat een kind dan in een loyaliteitsconflict komt, is groot.

Waar komt het misverstand vandaan?

Een rechter vraagt een kind van 12 jaar en ouder om zijn of haar mening. Maar dit wil niet zeggen dat een rechter die mening ook één op één overneemt. Een kind van 12 jaar kan namelijk nog niet goed bepalen wat goed voor hem is. Wel weegt de mening van een kind dat ouder is zwaarder mee.

Een rechter neemt een weloverwogen beslissing over de verblijfplaats van een kind als daar geen overeenstemming over bestaat. Daarbij worden alle belangen, met die van een kind voorop, afgewogen.

Waar is een kind bij gebaat? Bij ouders die samen overeenstemming bereiken over een geschilpunt, zoals een verblijfplaats van hun kind. Als het de ouders niet lukt om in gesprek te gaan of om overeenstemming te bereiken, dan is er gelukkig deskundige hulp. Via de gemeente of de huisarts kan die hulp worden aangevraagd.

Soms lopen de emoties bij een echtscheiding zo hoog op dat ouders er samen niet uitkomen, ook niet met deskundige hulp. Er is dan altijd nog een rechter die een knoop kan doorhakken, soms na een onderzoek en advies van de Raad voor de Kinderbescherming of na een traject bij een hulpverlenende instantie die door de rechter is aangewezen

Wij helpen u graag verder bij geschillen over de verblijfplaats van uw kind. We denken met u mee en kunnen een verzoek bij de rechter indienen als dat nog de enige optie is die overblijft. Maar eerst gaan we in gesprek.

Bel of mail vrijblijvend met ATRIUM advocaten: info@atriumadvocaten.nl of 0591-714 727. We zijn werkzaam in heel Nederland.

×
Neem contact op Zaak aanmelden