Geplaatst op: 17 april 2023

Onderzoek: co-ouderschap als standaard niet wenselijk

Door Dianne Kruidhof
Onderzoek: co-ouderschap als standaard niet wenselijk

Ouderschapsplan

Bij een scheiding is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. In een ouderschapsplan worden de afspraken over de kinderen opgenomen zoals die moeten gelden nadat de ouders uit elkaar zijn gegaan. Hierin staan financiële afspraken, maar ook afspraken over hoe de zorg over de kinderen tussen de ouders wordt verdeeld.

Gezamenlijk ouderschap

Op dit moment gaat de wet ervan uit dat na een scheiding sprake moet zijn van een gezamenlijk ouderschap. Dat betekent niet persé dat de kinderen ook de helft van de tijd bij iedere ouder verblijven. Ouders maken, met het belang van de kinderen voor ogen, afspraken over bij wie de kinderen worden ingeschreven en hoe de contactregeling met de andere ouder eruit komt te zien. Als ouders er samen niet uitkomen, dan kan de rechter hierover een uitspraak doen. Als het nodig is, kan een instantie voor jeugdhulp of de Raad voor de Kinderbescherming hulp bieden. Ook een rechter kan daarnaar verwijzen, voordat deze een uitspraak doet.

Co-ouderschapsregeling

Ook kan een zogenaamde 50/50 regeling worden overeengekomen. Dit wordt ook wel een co-ouderschapsregeling genoemd. De kinderen brengen dan (ongeveer) evenveel tijd door bij beide ouders. Dit kan betekenen dat de kinderen bijvoorbeeld de even weken bij vader en de oneven weken bij moeder verblijven. Voor een dergelijke regeling is wel een goede communicatie tussen ouders nodig. Co-ouderschap wordt niet als standaardregeling gezien. Een standaardregeling houdt vaak in dat de kinderen een weekend per veertien dagen en de helft van de vakanties en schooldagen naar de andere ouder gaan. Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat de kinderen naast deze weekendregeling ook op één of meerdere doordeweekse dagen bij de andere ouder verblijven.

Onderzoek

De Tweede Kamer heeft laten onderzoeken of het in het belang van ouders en kind(eren) is wanneer een co-ouderschapsregeling het uitgangspunt wordt. Dat zou betekenen dat wettelijk wordt vastgelegd dat de zorg over de kinderen qua tijd gelijk tussen de ouders wordt verdeeld. Een afwijking hiervan zou dan tussen ouders kunnen worden overeengekomen of na tussenkomst van de rechter.

Uit dit (wetenschappelijk) onderzoek is naar voren gekomen dat een wettelijke invoering van een 50/50 verdeling niet per definitie in het belang is van de kinderen en de ouders. Een co-ouderschap als standaard regeling wordt niet wenselijk geacht. Het risico op conflicten kan groter zijn. Ook kunnen risicogezinnen tussen wal en schip raken. Het hoeft niet altijd in het belang van een kind te zijn om beide ouders even vaak te zien.

Dit betekent dat het advies aan de Tweede Kamer zal inhouden dat het niet wenselijk is om de wet aan te passen en uit te blijven gaan van gezamenlijk ouderschap in plaats van co-ouderschap als standaard. Per situatie dient dan te worden bezien wat de beste regeling is voor de kinderen. Maatwerk blijft belangrijk. Verder is het volgens het onderzoek erg belangrijk dat scheidende ouders goed worden begeleid, bijvoorbeeld door hulpverlening. Een goede communicatie tussen ouders blijft essentieel. Een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek kunt u lezen via de volgende link: https://www.wodc.nl/binaries/3035_volledige_tekst_tcm28-453667.pdf

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ons via info@atriumadvocaten.nl of 0591 – 714 727.

×
Neem contact op Zaak aanmelden