Geplaatst op: 25 januari 2024

Second Opinion

Door Dianne Kruidhof
Second Opinion

Bent u het niet eens met een advies van uw huidige advocaat, jurist of verzekeraar? Wij bieden de mogelijkheid voor een second opinion.

Een second opinion door ATRIUM advocaten houdt een herbeoordeling van een juridisch dossier in. Dat kan plaatsvinden voor een geheel dossier of voor een bepaald onderdeel daarvan. Wij voeren een second opinion altijd op een zo objectief mogelijke wijze uit. Dat kan ook betekenen dat door ons wordt geoordeeld dat een dossier correct is behandeld en dat het eerst gegeven advies of de handelwijze door ons juist wordt geacht. Ook kan de uitkomst zijn dat door ons een ander advies wordt gegeven dan de eerste behandelaar van uw dossier. Ook dat zullen we eerlijk en op een zo objectief mogelijke wijze benoemen.

Vertrouwen binnen een relatie tussen een advocaat en een cliënt is essentieel. Indien uit een second opinion blijkt dat een gegeven advies of handelwijze in een dossier door de eerste behandelaar volgens ons correct is, zullen wij in ons advies meenemen op welke wijze het vertrouwen tussen de cliënt en de eerste behandelaar kan worden hersteld.

Mocht blijken dat herstel niet meer mogelijk is, dan treden wij in overleg over een overname van het dossier dan wel verwijzing naar een andere advocaat buiten Atrium advocaten. Atrium advocaten is er nooit op gericht om een relatie tussen een cliënt en de vorige zaaksbehandelaar (verder) te verstoren. We zijn er altijd op gericht om de relatie te herstellen waar mogelijk.

Voor zaken die door een rechtsbijstandsverzekeraar worden behandeld, gelden speciale voorwaarden. Als u als verzekerde niet tevreden bent met het advies dat u krijgt of u twijfelt hieraan, dan heeft u twee mogelijkheden. U kunt een second opinion aanvragen bij een (externe) advocaat naar keuze. De kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekering wanneer vooraf afspraken zijn gemaakt tussen de advocaat en de verzekeraar. Ook kunt u ervoor kiezen een interne klachtenprocedure te doorlopen.

Afhankelijk van de aard van de zaak en de grootte van het dossier is het mogelijk om voor een second opinion een vaste prijs met ons af te spreken. Neem hierover contact op met ons kantoor, door uw zaak aan te melden, door een gratis Quickscan aan te vragen of door telefonisch contact met ons op te nemen.

×
Neem contact op Zaak aanmelden